MÁY LỌC NƯƠC MUDENKAI ,Giá chua thuế VAT

Reference:Máy Lọc Nước

4500000

Nước kiềm là gì? Nước kiềm là nước có chỉ số pH>7. nước có pH=7 gọi là nước trung tính, nước có pH<7 gọi là nước có tính axit. Vậy nước kiềm là gì? Thành phần trong nước kiềm có pH>7 về bản chất trong nước có ion hydroxit(OH-) và ion hydrogen(H+). Đối với nước có tính kiềm, hàm lượng ion hydroxit(OH-)> hàm lượng ion hydrogen(H+), do vậy nước có tính kiềm.

In Stock

  • reassurance Security Policy.
  • reassurance Delivery Policy.
  • reassurance Return Policy.